Archiwum Bloga

Terminy i zasady składania prac dyplomowych

Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych informuje, że obrony prac licencjackich i magisterskich planowane są w terminach od dnia 2 do 13 lipca  2018 r. Prace dyplomowe zaakceptowane i podpisane przez promotora (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) muszą być dostarczona do dziekanatu

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Obrony prac dyplomowych w marcu 2018 roku na WNE

dyplom

Informuję, że egzaminy dyplomowe planowane są na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie w dniach 5-9 marca 2018 r. Osoby, które chcą przystąpić do obrony powinny mieć zaliczone wszystkie moduły. W celu przystąpienia do obrony należy złożyć podanie o wznowienie

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Informacja dla dyplomantów, którzy nie złożyli prac

15 października 2017 roku upływa termin składania prac dyplomowych przez studentów, którzy uzyskali przedłużenie terminu składania prac. Prace zaakceptowane przez promotora należy składać w dziekanacie wraz z potrzebnymi dokumentami. Proszę sprawdzać, czy widniejący w HMS temat pracy nie uległ zmianie

Tagi: , , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Terminy obron prac dyplomowych

Informujemy, że obrony prac dyplomowych dla osób, które uzyskały przedłużenie terminu złożenia pracy i złożą pracę do dziekanatu do 15.10.2017 r.  planowane są w dniach 13, 14, 16, 17 listopada 2017 r. Szczegółowy harmonogram obron zostanie podany przystępującym do obrony

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Warunki przedłużania terminu składania prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych

Dziekanat studiów niestacjonarnych Wydziału Nauk Ekonomicznych informuje, że obrony prac dyplomowych licencjackich i magisterskich są planowane od 3 do 19 lipca 2017 r. Prace dyplomowe zaakceptowane i podpisane przez promotora (wraz z wymaganymi dokumentami) należy dostarczyć do dziekanatu najpóźniej na

Tagi: , , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Przypominamy o nowych wzorach oświadczeń w pracach dyplomowych

Zgodnie z nowym Zarządzeniem Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia ” Wytycznych dotyczących przygotowania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie” obowiązują nowe oświadczenia w pracach dyplomowych.

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Terminy składania prac dyplomowych i planowane terminy obron na WNE

Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych informuje, że obrony prac dyplomowych licencjackich i magisterskich planowane są w następujących terminach: – dla osób, które zaliczą semestr w sesji podstawowej : od 3 do 12 lipca 2017 r. – dla osób, które zaliczą ostatni

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Termin egzaminu dyplomowego dla osób, które zdały egzaminu z języka obcego

Został ustalony  termin obron prac dyplomowych na dzień 21.03.2017r. (wtorek) dla osób, które zdały egzamin z języka obcego w III terminie i innych zainteresowanych.

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB
Wydział Nauk Ekonomicznych

Plan zajęć

Harmonogram zjazdów 2018/2019

Regulamin studiów


Dyżury dziekanów:

studia niestacjonarne, pok. 5A, bud. 7:
Turnus A - sobota 10-11,
Turnus B - sobota 9-10.

Studia stacjonarne (pok. 6, bud. 7):

Godziny pracy dziekanatów:
studia stacjonarne:
poniedziałek 10.00 – 14.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
wtorek i piątek – dziekanat nie obsługuje studentów

Studia niestacjonarne:
środa 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00
sobota 9.00 – 13.30
(tylko w terminach zjazdów)
W poniedziałek dziekanat nieczynny.