Studia licencjackie niestacjonarne (pierwszego stopnia)

Uwaga!
Lista przedmiotów może ulec pewnym modyfikacjom. Proszę sprawdzać uzupełnienia i zmiany.


Semestr 3

Ekonomia, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Ekonomia, 3 semestr, kierunkowe

Finanse i Rachunkowość, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Finanse i Rachunkowość, 3 semestr, kierunkowe

Logistyka, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Logistyka, 3 semestr, kierunkowe

Zarządzanie, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Zarządzanie, 3 semestr, kierunkowe

Przedmioty ogólne, 3 semestr
2 tura – Przedmioty ogólne, 3 semestr


Semestr 5

Ekonomia, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Ekonomia, 5 semestr, kierunkowe

Finanse i Rachunkowość, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Finanse i Rachunkowość, 5 semestr, kierunkowe

Logistyka, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Logistyka, 5 semestr, kierunkowe

Turystyka i Rekreacja, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Turystyka i Rekreacja, 5 semestr, kierunkowe

Zarządzanie, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Zarządzanie, 5 semestr, kierunkowe

Przedmioty ogólne, 5 semestr
2 tura – Przedmioty ogólne, 5 semestr

 


Studia magisterskie (drugiego stopnia)

Semestr 3

Ekonomia, specjalność Ekonomia menedżerska, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Ekonomia menedżerska, 3 semestr, specjalnościowe

Finanse i Rachunkowość, specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, 3 semestr, specjalnościowe
2 turaFinanse i Rachunkowość, specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, 3 semestr, specjalnościowe

Logistyka, specjalność Menedżer logistyki, 3 semestr, specjalnościowe
Logistyka, specjalność Operator logistyczny, 3 semestr, specjalnościowe

2 tura – specjalność Menedżer logistyki, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Operator logistyczny, 3 semestr, specjalnościowe

Zarządzanie, specjalność Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie, 3 semestr, specjalnościowe

Przedmioty ogólne, 3 semestr
2 tura – Przedmioty ogólne, 3 semestr