Rekrutacja uzupełniająca na studia licencjackie

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Chętni kandydaci mogą się rejestrować w SOK
Wolne miejsca czekają na kierunkach: Ekonomia, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie.
Szczególowe informacje na stronie rekrutacji.

Progi punktowe i liczba wolnych miejsc podawana jest na stronie: Rekrutacja 1 st.

Tagi: , , , , , ,
Napisano w Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca na studia magisterskie

Do 2 września 2014 r. jest możliwość rejestrowania kandydatów się na studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.

Liczba pozostałych wolnych miejsc jest ograniczona. Szczegóły na stronie: Rekrutacja 2 st.

Przewidywany jest nabór na następujące kierunki:
studia stacjonarne:

 • Ekonomia,
 • Finanse i Rachunkowość,
 • Logistyka,
 • Turystyka i Rekreacja,
 • Zarządzanie;

studia niestacjonarne:

 • Ekonomia,
 • Logistyka,
 • Turystyka i Rekreacja,
 • Zarządzanie.
Tagi: , , , , , ,
Napisano w Aktualności

Dyżury w dziekanatach dla studiów niestacjonarnych

W okresie wakacyjnym, od 5 lipca 2014 r. do 20 września 2014 r. dyżury w dziekanatach w soboty są odwołane. Wszystkie sprawy należy załatwiać w czasie dyżurów w dni robocze.

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności

Dyżury prodziekana ds. studiów niestacjonarnych

Dyżury prodziekana L. Wickiego są zaplanowane na następujące dni.

 • 11.07.2014 r. – godz. 13-15,
 • 18.07.2014 r. – godz. 13-15,
 • 25.07.2017 r. – godz. 13-15.

Wszytskie sprawy nie wymagające bezpośredniej rozmowty z dziekanem można załatwić w dziekanatach.

Tagi: , , , , , ,
Napisano w Aktualności

Rejestracja na studia drugiego stopnia

Rejestracja na studia drugiego stopnia (magisterskie) kończy się 3.07.2014 o godz. 24. Zarejestrować się mogą także studenci, którzy jeszcze nie zdali egzaminu licencjackiego, ale jest on zaplanowany przed datą uzupełnienia danych, tj. do 17 lipca włącznie. Szczegóły na stronie: http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-ii-stopnia/kalendarium.
Zapraszam do rejestrowania się na studia magisterskie na WNE SGGW.
Czekamy.

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności

Dyplomy ukończenia studiów

Informuję, że dyplomy ukończenia studiów są przygotowywane bezpośrednio po zakończeniu obron. Muszą być one jednak podpisane także przez Rektora i zarejestrowane. Taki proces trwa.

W związku z tym dyplomy po obronach w lipcu będą gotowe i wydawane we wrześniu. Na bieżąco można uzyskać zaświadczenie o ukończeniu studiów, na którym podana jest też ocena ze studiów./lw/

Tagi: , , , , , ,
Napisano w Aktualności