Informuję, że dla osób, które uzyskały zgodę na późniejszy termin składania prac zaplanowany został termin obron.
Odbędą się one w dniach 28-29 października 2019 roku. Termin może być zmieniony.
W celu przystąpienia do obrony należy prace składać do dziekanatu Wydziału Ekonomicznego do 12 października 2019 roku.