Wszyscy studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia wybierają specjalność, którą będą realizować w dalszym toku studiów. W kolejnym etapie trzeba będzie się zapisać na seminarium.

Zapraszam wszystkich studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na spotkania informacyjne związane z wyborem specjalności na studiach magisterskich. (Poniższe prezentacje z 2015 r. i z 2017 r. oglądać można po otwarciu w programie Acrobat Reader –  nie wszystkie działają z poziomu przeglądarki):

Zapisy na wybrane specjalności odbywać się będą poprzez wirtualny dziekanat w systemie HMS. Liczba miejsc na specjalnościach jest ograniczona. Zapisy odbywają się wg kolejności zgłoszeń.
W pierwszej turze (4.12.2017 od godz. 8.00 do 6.12.2017 r. do godz. 23.00) trzeba się będzie zapisać na daną specjalność, będzie też można podać jedną alternatywę. Wskazania alternatywne będą wykorzystywane tylko dla ustalenia zmian limitów miejsc na specjalnościach w drugiej 2 turze. W drugiej turze (8-10.12.2017) osoby, które wskazały specjalności, które nie zostały uruchomione, będą mogły się zapisywać na specjalności, na których pojawią się wolne miejsca.

Zapisy na seminaria oferowane przez poszczególne Katedry zostaną przeprowadzone po wyborze specjalności. Seminaria będą zgłoszone ze wskazaniem osoby prowadzącej seminarium.

Specjalności będą uruchamiane, jeżeli zgłosi się na nie co najmniej 17-30 osób zależnie od kierunku. Seminaria będą uruchamiane jeżeli zgłosi się na nie co najmniej 15-17 osób. Zachęcam do wyboru nowej specjalności “Bioekonomia” na kierunku Ekonomia, w trakcie realizacji której można rozszerzyć wiedzę o tym sektorze gospodarki i kierunkach jego rozwoju. Interesującą specjalnością może też być specjalność  Łańcuchy dostaw ostatnio unowocześniona przez pracowników zakładu EiIL (obecnie Katedra Logistyki).

Instrukcja wyboru

Poniżej przedstawiono specjalności oferowane na poszczególnych kierunkach WNE:

Nowe specjalności:

 • wykaz przedmiotów: Bioekonomia, Zarządzanie jakością, Łańcuchy dostaw —> pdf
 • wykaz przedmiotów: specjalności na kierunku Turystyka i Rekreacja – ➡ pdf
 • Ekonomia:
 • EOP – Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • MSG – Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • OEA – Organizacja i ekonomika agrobiznesu
 • ESP – Ekonomika sektora publicznego
 • EMA – Ekonomia menedżerska
 • RWiR – Rozwój wsi i rolnictwa
 • GTR – Gospodarka turystyczna
 • BIO – Bioekonomia
 • Finanse i rachunkowość (FiR):
 • BNK – Bankowość
 • RFP – Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • FPB – Finanse publiczne
 • UBZ – Ubezpieczenia
 • INF – Inżynieria finansowa
 • Zarządzanie:
 • ZMT – zarządzanie i marketing w turystyce
 • ZMP – zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie
 • ZED – zarządzanie edukacją i doradztwem
 • ZRL – zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
 • ZAJ – zarządzanie jakością
 • Logistyka:
 • MEL – menedżer logistyki
 • OPL – operator logistyczny
 • LAD – łańcuchy dostaw
 • Turystyka i rekreacja (nowe):
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Międzynarodowy biznes turystyczny
 • Turystyka miejska
 • Turystyka przyrodnicza
 • Zarządzanie turystyką w regionie