dyplom

dyplomInformuję, że egzaminy dyplomowe planowane są na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie w dniach 5-9 marca 2018 r.
Osoby, które chcą przystąpić do obrony powinny mieć zaliczone wszystkie moduły.
W celu przystąpienia do obrony należy złożyć podanie o wznowienie w celu przystąpienia do obrony pracy dyplomowej (wraz z pracą). Osoby, które mogą i chcą przystąpić do egzaminu z języka obcego muszą wznowić  się przed terminem egzaminu, po uzyskaniu informacji z SPNJO o przysługującym im terminie.

Aby przystąpić do obrony należy złożyć w dziekanacie wniosek o wznowienie oraz zaakceptowaną przez promotora pracę nie później niż do 23 lutego 2018 r.