Lista przedmiotów na sem. zimowy 2018/2019 – stacjonarne

Studia licencjackie stacjonarne (pierwszego stopnia)

Uwaga!
Lista przedmiotów może ulec pewnym modyfikacjom. Proszę sprawdzać uzupełnienia i zmiany.


Semestr 3

Ekonomia, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Ekonomia, 3 semestr, kierunkowe

Finanse i Rachunkowość, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Finanse i Rachunkowość, 3 semestr, kierunkowe

Logistyka, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Logistyka, 3 semestr, kierunkowe

Turystyka i Rekreacja, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Turystyka i Rekreacja, 3 semestr, kierunkowe

Zarządzanie, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Zarządzanie, 3 semestr, kierunkowe


Semestr 5

Ekonomia, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Ekonomia, 5 semestr, kierunkowe

Finanse i Rachunkowość, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Finanse i Rachunkowość, 5 semestr, kierunkowe

Logistyka, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Logistyka, 5 semestr, kierunkowe

Turystyka i Rekreacja, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Turystyka i Rekreacja, 5 semestr, kierunkowe

Zarządzanie, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Zarządzanie, 5 semestr, kierunkowe

 


Studia magisterskie (drugiego stopnia)

Semestr 3

Ekonomia
Ekonomia, specjalność Ekonomia menedżerska, 3 semestr, specjalnościowe
Ekonomia, specjalność Ekonomika o organizacja przedsiębiorstw, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – Ekonomia, specjalność Ekonomia menedżerska, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – Ekonomia, specjalność Ekonomika o organizacja przedsiębiorstw, 3 semestr, specjalnościowe

Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość, specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – Finanse i Rachunkowość, specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, 3 semestr, specjalnościowe

Logistyka
Logistyka, specjalność Łańcuchy dostaw, 3 semestr, specjalnościowe
Logistyka, specjalność Operator logistyczny, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – Logistyka, specjalność Łańcuchy dostaw, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – Logistyka, specjalność Operator logistyczny, 3 semestr, specjalnościowe

Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja, specjalność Hotelarstwo i gastronomia, 3 semestr, specjalnościowe
Turystyka i rekreacja, specjalność Międzynarodowy biznes turystyczny, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – Turystyka i rekreacja, specjalność Hotelarstwo i gastronomia, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – Turystyka i rekreacja, specjalność Międzynarodowy biznes turystyczny, 3 semestr, specjalnościowe

Zarządzanie
Zarządzanie, specjalność Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie, 3 semestr, specjalnościowe

2 tura – Zarządzanie, specjalność Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – Zarządzanie, specjalność Zarządzanie jakością, 3 semestr, specjalnościowe

Przedmioty ogólne, 3 semestr
2 tura – Przedmioty ogólne, 3 semestr

Wydział Nauk Ekonomicznych

Plan zajęć

Harmonogram zjazdów 2018/2019

Regulamin studiów


Dyżury dziekanów:

według indywidualnego grafiku - szczegóły w dziekanatach

Godziny pracy dziekanatów:
studia stacjonarne:
poniedziałek 10.00 – 14.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
wtorek i piątek – dziekanat nie obsługuje studentów

Studia niestacjonarne:
środa 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00

sobota 9.00 – 13.30
(tylko w terminach zjazdów)
W poniedziałek dziekanat nieczynny.