Archiwum Bloga

Ruszyły zapisy na języki obce dla studentów studiów niestacjonarnych I roku

Szanowni Państwo, W terminie od 06 lutego do 28 lutego 2018r. trwają zapisy na lektorat z język obcego dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających naukę języka od semestru letniego 2017/18. Zapisy na lektorat są możliwe tylko przez stronę internetową.

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów 1 roku -studia stacjonarne i niestacjonarne

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 82 Rektora SGGW z dnia 02.10.2017r. w sprawie szkolenia i instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ochrony przeciwpożarowej studentów i doktorantów SGGW obowiązkowe szkolenie BHP studentów odbywa się przez platformę e-learningową 

Tagi: , , , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Opłaty za studia niestacjonarne

Informujemy, że  zgodnie z  Zarządzeniem nr 58 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia,drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2017/18   opłaty za studia niestacjonarne zmieniają się dla

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

W okresie wakacyjnym nie ma dyżurów dziekanatów w soboty

dziekanat

W okresie wakacyjnym tj.od 15.07 do 14.09.2017r. dziekanat studiów niestacjonarnych nie dyżuruje w soboty. Wszelkie sprawy należy załatwiać w pozostałe dni w godzinach przyjęć.

Tagi: , , , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Harmonogram zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Opublikowano harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018. Osoby zainteresowane mogą się z nim zapoznać na stronie student.wne.sggw.pl lub uzyskać dostęp do pliku bezpośrednio. Proszę o zwrócenie uwagi na terminy pierwszych zajęć w semestrze zimowym. Szczegółowe plany zajęć

Tagi: , , , , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Warunki przedłużania terminu składania prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych

Dziekanat studiów niestacjonarnych Wydziału Nauk Ekonomicznych informuje, że obrony prac dyplomowych licencjackich i magisterskich są planowane od 3 do 19 lipca 2017 r. Prace dyplomowe zaakceptowane i podpisane przez promotora (wraz z wymaganymi dokumentami) należy dostarczyć do dziekanatu najpóźniej na

Tagi: , , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Termin składania wniosków o wpis warunkowy

Przypominamy,że po zakończeniu sesji osoby, które nie uzyskały zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze powinny złożyć w dziekanacie podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr lub o powtarzanie semestru. Zgodnie z Regulaminem Studiów SGGW  niezłożenie właściwego wniosku w terminie oznacza

Tagi: , , , , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Płatność za studia w semestrze letnim 2016/17

Informujemy, że na semestr letni 2016/2017 zaplanowano, że deklarowany w ostatnim semestrze podział na raty lub płatność jednorazowa zostaną przeniesione na kolejny semestr. W związku z tym proszę o nieskładanie podań o rozłożenie płatności na raty, jeżeli taka zgoda była

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB
Wydział Nauk Ekonomicznych

Plan zajęć

Harmonogram zjazdów 2018/2019

Regulamin studiów


Dyżury dziekanów:

według indywidualnego grafiku - szczegóły w dziekanatach

Godziny pracy dziekanatów:
studia stacjonarne:
poniedziałek 10.00 – 14.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
wtorek i piątek – dziekanat nie obsługuje studentów

Studia niestacjonarne:
środa 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00

sobota 9.00 – 13.30
(tylko w terminach zjazdów)
W poniedziałek dziekanat nieczynny.