Archiwum Bloga

Prezentacja baz danych EMIS

EMIS

Informuję, że zaplanowano prezentację zawartości i funkcjonalności baz EMIS dla studentów pierwszego roku studiów dziennych rozpoczynających seminaria magisterskie. Prezentację baz przedstawi pani Agata Alsad z firmy EMIS – Central & Eastern Europe. Terminy spotkania są następujące: Wtorek, godz. 14.15-16, sala

Tagi: , , , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Zmiana organizacji dziekanatu WNE

Informuję, że od 17 marca 2017 roku nastąpiła zmiana w organizacji dziekanatu. Dotyczy ona miejsca obsługi studentów:  Dziekanat dla kierunku Zarządzanie stacjonarne I i II stopnia został przeniesiony z pok. 7 C do pok. 2 w bud 7. Dziekanat dla

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Przypominam o obowiązku wnioskowania o wpis warunkowy lub powtarzanie semestru

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem studiów (par. 22, ust. 1 i ust. 3) wpis warunkowy na kolejny semestr lub zgoda na powtarzanie semestru jest wydawana na wniosek studenta po rozpatrzeniu sprawy przez dziekana.  Brak złożenia wniosków może skutkować ustaleniem statusu

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Płatne praktyki w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – zgłoszenie już już

Informujemy o możliwości odbycia płatnej praktyki w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – zdobywaj doświadczenie. INFO

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności, FB, Praktyki i staże

Termin składania wniosków o wpis warunkowy

Przypominamy,że po zakończeniu sesji osoby, które nie uzyskały zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze powinny złożyć w dziekanacie podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr lub o powtarzanie semestru. Zgodnie z Regulaminem Studiów SGGW  niezłożenie właściwego wniosku w terminie oznacza

Tagi: , , , , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Termin egzaminu dyplomowego dla osób, które zdały egzaminu z języka obcego

Został ustalony  termin obron prac dyplomowych na dzień 21.03.2017r. (wtorek) dla osób, które zdały egzamin z języka obcego w III terminie i innych zainteresowanych.

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB
Wydział Nauk Ekonomicznych

Plan zajęć
Harmonogram zjazdów 2016/2017

Regulamin studiów


Dyżury dziekanów:

studia niestacjonarne, pok. 5A, bud. 7:
Turnus A - sobota, godz. 10-11,
Turnus B - sobota godz. 9-10

Studia stacjonarne (pok. 6, bud. 7):
środa 8-10
piątek 9-10.

Godziny pracy dziekanatów:
studia stacjonarne:
poniedziałek 10.00 – 14.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
wtorek i piątek – dziekanat nie obsługuje studentów

Studia niestacjonarne:
środa 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00

sobota 9.00 – 13.30
(tylko w terminach zjazdów)
W poniedziałek dziekanat nieczynny.