Uprzejmie informujemy o wynikach rekrutacji na poszczególne szkolenia
POWER “Sukces z natury” z puli koordynowanej przez dra Konrada
Michalskiego pod linkiem znajduje się odpowiednia lista rankingowa:

  • kurs z zakresu wykorzystania systemu SAP ERP w logistyce – ranking
  • kurs z zakresu wykorzystania systemu Adonis do projektowania procesów i zarządzania procesami – ranking,
  • kurs z zakresu wykorzystania systemu „Giełdy transportowe” – ranking,
  • rozwój kompetencji menedżerskich – ranking.

Wszyscy studenci, którzy znajdują się na liście zakwalifikowanych, są
proszeni o PILNE dostarczenie do sekretariatu Katedry Logistyki lub do
pok. 112 (bud. 3 – Stary Kampus SGGW), najpóźniej do dnia 13 grudnia 2018
r., w dni powszednie (poza piątkiem) w godz. 9.00-14.00, uzupełnionych i
podpisanych 2 egz. Umowy udziału w projekcie (zał. 4) pobranej ze strony
Projektu http://projekt-zpu.sggw.pl/. lub poniżej

Jak tylko wszystkie szczegóły i terminy szkoleń zostaną ustalone z ich
dostawcami, zostaną Państwo o tym powiadomieni.

Fakt nie dostarczenia do 13 grudnia 2018 r. umowy będzie traktowany jako
rezygnacja ze szkolenia. W takiej sytuacji, osoby z list rezerwowych będą
informowane o możliwości przystąpienia do szkolenia.

Wszelkich, dodatkowych informacji udziela dr Konrad Michalski, tel. +48 22
593 56 03.

dr Konrad Michalski
Adiunkt