Archiwum Bloga

Informacje o stypendium socjalnym w HMS

Wnioski o stypendia socjalne są sukcesywnie weryfikowane i opracowywane. Wyniki będą się pojawiać w systemie HMS w kolejnych dniach. Osoby zainteresowane proszę o sprawdzanie zapisów bezpośrednio w systemie HMS, a osoby wezwane o uzupełnienie dokumentów. Brak informacji o przyznaniu stypendium

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Wnioski stypendialne- uzupełnienie braków

Studenci którzy złożyli wniosek o stypendium socjalne  i otrzymali informację że mają uzupełnić brakujące dokumenty proszeni są o zrobienie tego do 20.11.2017r.W przeciwnym razie wnioski te nie będą rozpatrywane.

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Stypendia socjalne – najczęstsze braki

W związku z licznymi brakami w kompletności wniosków o stypendia socjalne informuję, że do każdego wniosku należy  dołączyć załącznik 2C i 7 Załącznik 2c – należy wypełnić dla każdego członka rodziny powyżej 18 roku życia jeśli nie występują żadne dochody

Tagi: , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Decyzje stypendialne

Według nowych procedur decyzje stypendialne dostępne są elektronicznie w  systemie ehms (zakładka finanse-świadczenia). Student ma obowiązek potwierdzić odbiór tej decyzji przez system ehms.Nie ma natomiast potrzeby drukowania tej decyzji i przekazywania do dziekanatu.

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Ksiażki do nauki

Studenci! Znane są już kwoty stypendium naukowego w roku akademickim 2016/17 dla poszczególnych kategorii.

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Pomoc materialna

lw

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora (naukowe) należy składać do 12 października 2016r. Pozostałe wnioski (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi) należy składać do 31 października 2016r. w dziekanatach obsługujących dany kierunek. Wszystkie wnioski i Regulamin przyznawania pomocy materialnej

Tagi: , , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/17 należy składać w dziekanacie swojego kierunki do 23 września 2016r.Wszystkie informację  znajdują się na stronie

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Sticky: Pomoc materialna

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora (naukowe) należy składać do 9 października 2015r. Pozostałe wnioski (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi) należy składać do 16 października 2015r. w dziekanatach obsługujących dany kierunek. Wszystkie wnioski i Regulamin przyznawania pomocy materialnej

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności, FB
Wydział Nauk Ekonomicznych

Plan zajęć

Harmonogram zjazdów 2018/2019

Regulamin studiów


Dyżury dziekanów:

według indywidualnego grafiku - szczegóły w dziekanatach

Godziny pracy dziekanatów:
studia stacjonarne:
poniedziałek 10.00 – 14.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
wtorek i piątek – dziekanat nie obsługuje studentów

Studia niestacjonarne:
środa 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00

sobota 9.00 – 13.30
(tylko w terminach zjazdów)
W poniedziałek dziekanat nieczynny.