lw

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora (naukowe) należy składać do 12 października 2016r.

Pozostałe wnioski (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi) należy składać do 31 października 2016r. w dziekanatach obsługujących dany kierunek.

Wszystkie wnioski i Regulamin przyznawania pomocy materialnej dostępny jest na stronie: Regulamin i dokumenty