Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 82 Rektora SGGW z dnia 02.10.2017r. w sprawie szkolenia i instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ochrony przeciwpożarowej studentów i doktorantów SGGW obowiązkowe szkolenie BHP studentów odbywa się przez platformę e-learningową  w dniach 20.11-03.12.2017r.

Szkolenie obowiązkowe jest dla studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich zarówno dotyczy studentów studiów  stacjonarnych jaki i niestacjonarnych!!!