Informujemy, że  zgodnie z  Zarządzeniem nr 58 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia,drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2017/18   opłaty za studia niestacjonarne zmieniają się dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających studia od semestru zimowego 2017/18, wznawiających studia i przenoszących się ze studiów stacjonarnych. Dla pozostałych studentów opłata pozostaje bez zmian.