Informuję, że od 17 marca 2017 roku nastąpiła zmiana w organizacji dziekanatu. Dotyczy ona miejsca obsługi studentów:

  1.  Dziekanat dla kierunku Zarządzanie stacjonarne I i II stopnia został przeniesiony z pok. 7 C do pok. 2 w bud 7.
  2. Dziekanat dla kierunku Ekonomia niestacjonarne I i II stopnia został przeniesiony z pok. 2 do pok. 7C w bud. 7.