W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie, która odbędzie się 2 października 2019 r. o godz. 9.00 w Auli Kryształowej SGGW, Dziekan Wydziału ogłasza godziny dziekańskie dla studentów WE w godzinach 8-12.
Wszystkich zapraszamy na inaugurację.