Pod linkiem znajduje się lista osób zakwalifikowanych na szkolenie (tutaj
należy podpiąć załącznik).

Osoby, które chcą zrezygnować ze szkolenia, mimo, że są zakwalifikowani,
są proszeni o niezwłoczne powiadomienie drogą mailową dra Konrada
Michalskiego (konrad_michalski@sggw.pl). W przypadku rezygnacji osoby
zakwalifikowanej, propozycję udziału w szkoleniu dostaje osoba z listy
rezerwowej z najwyższą liczbą punktów.