1. Proszę o sprawdzenie swoich deklaracji co do przedmiotów do wyboru pod kątem tego, czy są one realizowane w rożnych pasmach. Nie może być sytuacji, kiedy deklarowane są przez daną osobę dwa przedmioty w jednym paśmie.
2. Na studiach niestacjonarnych licencjackich dokonano pewnych korekt liczebności grup oraz dodano nowy przedmiot w grupie przedmiotów ogólnych. Proszę sprawdzać i ewentualnie zmieniać deklaracje.
3. Przed zakończeniem pierwszej tury, tj. do godz. 23.00, 13.12.2017 r. proszę jeszcze sprawdzić i uzupełnić swoje deklaracje.