Od 4 grudnia 2017 r. planowane są zapisy na specjalności na studiach magisterskich.
Proszę o zastanowienie się nad ich wyborem, a także zapoznanie się z informacjami dotyczącymi oferty katedr (to w aspekcie późniejszych zapisów na seminaria magisterskie).
Informacje o katedrach można znaleźć na stronie http://student.wne.sggw.pl/2017-wybory-specjalnosci/
Do przeglądania zawartości należy plik otworzyć w programie Adobe Acrobat.
Wybory będą realizowane poprzez HMS.