Przypominamy,że po zakończeniu sesji osoby, które nie uzyskały zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze powinny złożyć w dziekanacie podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr lub o powtarzanie semestru. Zgodnie z Regulaminem Studiów SGGW  niezłożenie właściwego wniosku w terminie oznacza rezygnację ze studiów (par.23 ust.3 pkt 2). Podania są dostępne na stronie i należy je składać do dziekanatu w terminie nie późniejszym niż na pierwszym zjeździe po sesji poprawkowej.

Prosimy o terminowe składanie podań.