Praktyki

Ośrodek Wypoczynkowo-Konferencyjny
RESORT NIEGOCIN
poszukuje studentów zainteresowanych odbyciem praktyk w działach:

 • RECEPCJI HOTELOWEJ
 • GASTRONOMII
 • ADMINISTRACJI

przyjmiemy również:

 • ANIMATORÓW CZASU WOLNEGO
 • PILOTÓW WYCIECZEK

Oferta dotyczy miesięcy wakacyjnych.
Gwarantujemy:
zakwaterowanie,
2 posiłki dziennie
zajęcia praktyczne 40/50 godzin tygodniowo
profesjonalną pomoc i doradztwo w poszczególnych działach.

Kogo szukamy:
osób, które z uśmiechem i determinacją potrafią podejmować nowe wyzwania, otwartych na zamienność stanowisk

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
Marta Adamska
tel. 87 428-04-94/54
Mail: Marta Adamska
Mail: Beata Wołoszyn
Zapraszamy !

Resort Niegocin jest ośrodkiem wypoczynkowo-konferencyjnym, położonym w sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, kilka kilometrów od Giżycka.
Ośrodek, położony w stuletnim, sosnowym lesie na skarpie nad brzegiem jeziora Niegocin, jest enklawą ciszy i spokoju, rajem dla wszystkich tych, którzy szukają inspiracji i wytchnienia od codzienności.
Zróżnicowana baza noclegowa jest w stanie zaspokoić gusta każdego klienta.
Proponujemy wiele form rozrywki i rekreacji. Mamy wielofunkcyjne boiska, saunę, wypożyczalnię rowerów, leżaków oraz marinę.
Dla amatorów grillowania proponujemy 2 miejsca ogniskowe.
Od lat realizujemy imprezy integracyjne, okolicznościowe i konferencje. Posiadamy 3 sale konferencyjno–wykładowe.
Resort Niegocin, ze względu na swoją bogatą infrastrukturę, cieszy się co roku ogromnym zainteresowaniem zarówno klientów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Wielu Gości od lat wraca do nas, by móc znów spędzić u nas niezapomniane chwile. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy.
W sposób szczególny zapraszamy młodych ludzi, którym dajemy możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez odbycie praktyk.
Zapraszamy na praktyki!

 


Zapraszamy studentów II roku studiów licencjackich
z kierunku Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Logistyka oraz Turystyka i Rekreacja na praktyki instytucjonalne.

Praktyki odbywają się w Spółce Aspiro (spółka Aspiro jest częścią grupy BRE Banku, powstała z połączenia całej sieci sprzedaży mBanku oraz części sieci MultiBanku).

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV do 06.06.2015 na adres promocjawne@sggw.pl


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program pt. „Praktyki w administracji”. Od czerwca 2015 roku urzędy administracji państwowej mają obowiązek przyjmować zainteresowanych studentów na praktyki. Urzędy mają zgłosić przynajmniej jedno miejsce praktyk na każdych 20 zatrudnionych pracowników. Nad organizacją praktyk czuwa Szefowa Służby Cywilnej, minister w kancelarii Prezesa Rady Ministrów Claudia Torres-Bartyzel.

Pięć podstawowych kroków potrzebnych do odbycia praktyk w administracji publicznej w ramach w.w. programu:

 1. Zapoznać się zasadami praktyk w.w. programu przedstawionymi na stronie internetowej: http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji
 2. Wybrać interesujące miejsce praktyk. Oferta udostępniana jest na stronie internetowej http://oferty.praca.gov.pl/ – punkt praktyki.
 3. Przemyśleć i zapisać program praktyk możliwy do realizacji na danym stanowisku (wersja robocza – do konsultacji z Pełnomocnikiem Dziekana d.s praktyk ) w oparciu o „Regulamin praktyk” obowiązujący na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
 4. Przygotować (wydrukować) wymagane dokumenty: 1) skierowanie do odbycia praktyk, 2) porozumienie o odbywaniu praktyk pomiędzy Instytucją a Wydziałem, 3)Formularz oceny praktyk. Wzory dokumentów są na stronie internetowej: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3053,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html
 5. Zgłosić się do Pełnomocnika Dziekana d.s. praktyk na Wydziale Nauk Ekonomicznych (dr hab. Andrzej Parzonko, pokój 110, blok VII; http://andrzej_parzonko.users.sggw.pl/) z dokumentami (wersja elektroniczna i wydrukowana).

Pliki do pobrania


Centrum logistyczne DMT (Dystrybucja, Magazynowanie, Transport) działa na rynku od 1999 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań logistycznych. Nasza praca polega na projektowaniu optymalnych środków i sposobów osiągnięcia celów wskazanych przez klienta w zakresie magazynowania, transportu i dystrybucji powierzonych towarów, a potem zapewnieniu sprawnej i profesjonalnej realizacji.

Zapraszamy na praktyki w naszej firmie. Posiadamy dwa oddziały, jeden w Pruszkowie, a drugi w Brwinowie, są one oddalone od siebie o ok 5km. Posiadamy 25 kontraktów z firmami, między innymi z branży farmaceutycznej, artykułów do wsparcia sprzedaży, artykułów AGD, elektronika. Podczas praktyki w naszej firmie studenci zostaną zapoznani z najważniejszymi procesami dotyczącymi obsługi klientów, tj.: praca w programie WMS, kontakt z klientami, kontakt z firmami kurierskimi, tworzenie raportów dla klientów oraz planowaniu transportów oraz wysyłek do klientów.

Studentów prosimy o kontakt mailowy na adres dmt@dmt.waw.pl

STAŻ W DZIALE REWIZJI FINANSOWEJ/USŁUG KSIĘGOWYCH

Firma BDO we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych SGGW ogłasza nabór na staż w działach rewizji finansowej i usług księgowych. Oferta stażowa adresowana jest do studentów II i III roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich kierunku Finanse i Rachunkowość. Odbyty staż może stanowić podstawę do rozliczenia obowiązkowych praktyk przewidzianych w programie studiów. Minimalny okres trwania stażu wynosi 8 tygodni. Podanie na staż wraz z życiorysem i listem motywacyjnym w j. polskim należy składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych (pokój 18B, blok 7) lub przesyłać elektronicznie na adres meo@sggw.pl Ulotka – BDO_SGGW


Eurogate Logistics, one of the leading logistics provider on European market due to its continuous growth is looking for a Sales Department Assistant


 

 


Dokumenty do pobrania:


 

Oferta pracy w NoriDane Foods A/S

Firma NoriDane Foods A/S  jest częścią grupy Nortura oraz jej wyłącznym przedstawicielem w Polsce. To zarazem jeden z większych eksporter mięsa w Europie z biurami handlowymi na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na nasze stronie internetowej: www.noridane.com

Asystent ds. Sprzedaży w Dziale Eksportu

Opis stanowiska:

 • Pozyskiwanie nowych klientów
 • Kontakty z kluczowymi klientami
 • Obsługa wysyłek eksportowych  ( logistyka , fakturowanie etc. )
 • Obsługa posprzedażowa
 • Prowadzenie spraw administracyjnych

Wymagania:

 • Biegła znajomość języka angielskiego (dodatkowy język będzie atutem)
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Pracę dla prężnie rozwijającego się międzynarodowego koncernu
 • Stałą pensję podstawową + premię uzależnioną od wyników
 • Miejsce pracy: Warszawę

CV prosimy przesyłać na adres mailowy rekrutacja.noridane@wp.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"


KONKURS NA STAŻE / PRAKTYKI STUDENCKIE

Dziekan WNE SGGW w Warszawie ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie uczestników programu stażowego, w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00. Staże mają zostać zrealizowane w przedsiębiorstwach.

Staże mogą odbywać studenci SGGW, którzy:

 • w chwili dokonania zgłoszenia rekrutacyjnego oraz w dniu podpisania umowy są studentami SGGW na II stopniu kształcenia,
 • deklarują chęć podwyższania kwalifikacji zawodowych, praktycznych w zakresie ścieżki Młodszy Menadżer Jakości,
 • deklarują wolę udziału w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Liczba Uczestników odbywających płatne staże jest ograniczona. W stażach udział weźmie 10 studentów.

Studenci sami poszukują firmy, w której odbędą staż, w przypadku braku takiej możliwości, miejsce praktyk zostanie wskazane przez organizatora Konkursu.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. Zamieszczenia informacji o rozpoczęciu i warunkach rekrutacji na Staże na stronie internetowej projektu http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/staze-i-stypendia/ oraz stronie student.wne.sggw.pl
 2. Osoby zainteresowane odbyciem stażu składają u Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych Anny Odziemkowskiej, budynek 7, pokój 18 następujące dokumenty:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. CV
  2. list motywacyjny
  3. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do odbywania stażu zawodowego, poświadczone przez Dziekana. Stanowi ono załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wzór do pobrania na stronie projektu http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/staze-i-stypendia/ oraz stronie student.wne.sggw.pl
 3. Weryfikacja kryteriów formalnych wymienionych w ustępie 2 nastąpi przez Kierownika projektu i Koordynatora zadania,
 4. Ustalenie listy osób zakwalifikowanych odbędzie się na podstawie średniej ocen za poprzedni rok studiów lub ze studiów licencjackich (dla 1 roku studiów),
 5. Skierowanie kandydatów wskazanych przez przedstawicieli przedsiębiorstw na badania lekarskie, o ile są one wymagane przez pracodawców
 6. Złożenie przez Kandydata (po zakwalifikowaniu na staż) wymaganych dokumentów, o których jest mowa w pkt. 2 Obowiązki stażysty),
 7. Podpisanie Umowy Trójstronnej. Stanowi ona załącznik nr 7 do Regulaminu Staży/Praktyk

Stażyści będą pobierać w ramach Zadania nr 2 „stypendia dla studentów” stypendium stażowe przez okres 1 miesiąca (minimum 80 godzin praktyk), w wysokości 2000 zł brutto brutto.

Obowiązki stażysty:

 1. Ubezpieczyć się w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas trwania stażu, pod rygorem niedopuszczenia do stażu,
 2. Przedłożyć oświadczenie bądź dokumenty poświadczające:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. prawo do renty,
  2. posiadanie tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych (jeśli brak – dostarczyć przed rozpoczęciem stażu druki ZUA i ZWUA)
  3. stopień niepełnosprawności (o ile któryś z czynników dotyczy)
 3. Rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z ustalonym terminem, oraz rozkładem czasu pracy określonym przez Zakład Pracy,
 4. Odbyć staż w miejscu i zgodnie z zasadami i programem określonymi przez Zakład Pracy,
 5. Przestrzegać ustalonego harmonogramu, opisu stażu i wymogów pracodawcy;
 6. Przestrzegać obowiązujących w przedsiębiorstwie zasad dotyczących ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, godzin pracy oraz wszelkich postanowień prawnych dotyczących zachowania poufności;
 7. Prowadzić kartę czasu pracy stażysty,
 8. Wykonywać polecone czynności w terminie i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych czynnościach Stażysta zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie,
 9. Pisemnie poinformować Uczelnię o przerwaniu stażu w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu i niezwłoczne informowanie Koordynatora Zadania o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu,
 10. Przedstawienie w Biurze Projektu zaświadczenia o odbyciu stażu wydanego przez przedsiębiorstwo (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).

W przypadku rezygnacji z udziału w realizacji Stażu, stażysta zobowiązany jest zwrócić wszystkie otrzymane materiały i środki finansowe.

Dokumenty należy składać do Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych Anny Odziemkowskiej, budynek 7, pokój 18

5. Zasady kwalifikacji

Kwalifikacji uczestników do odbywania staży dokonuje Komisja i rekomenduje Dziekanowi, po uprzednim zatwierdzeniu listy osób zakwalifikowanych przez  Kierownika Projektu. W pierwszej kolejności dokonana zostanie weryfikacja formalna otrzymanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę następujące kryteria formalne wobec kandydata:

 1. Kompletność złożenia wymaganych dokumentów,
 2. Czy kandydat jest studentem określonego kierunku studiów II-go stopnia SGGW – Ekonomii lub Logistyki lub Zarządzania (i ścieżki Młodszy Menadżer Jakości),
 3. Zgłasza chęć podwyższania praktycznych kwalifikacji zawodowych.
 4. Deklaruje wolę udziału w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kwalifikacja prowadzona jest spośród osób, które spełniają kryteria formalne. Kryteria formalne są podstawą do sporządzenia listy rankingowej (według średniej z dotychczasowego toku studiów lub ze studiów I stopnia – licencjackich). Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników (w przypadku nadmiaru zgłoszeń). W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 stycznia 2015, godz. 16.00. Regulamin oraz Umowa na stypendium dla studentów znajduje się na stronie internetowej http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/

Uczestnicy stażu zostaną wybrani spośród kandydatów przez Dziekana WNE po rekomendacji Komisji Konkursowej do dnia: 10 lutego  2015, godz. 16.00.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Więcej informacji:

http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/staze-i-stypendia/


KONKURS NA STAŻE / PRAKTYKI STUDENCKIE

Dziekan WNE SGGW w Warszawie ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie uczestników programu stażowego, w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00. Staże mają zostać zrealizowane w przedsiębiorstwach.

Staże mogą odbywać studenci SGGW, którzy:

 • w chwili dokonania zgłoszenia rekrutacyjnego oraz w dniu podpisania umowy są studentami SGGW na II stopniu kształcenia,
 • deklarują chęć podwyższania kwalifikacji zawodowych, praktycznych w zakresie bioekonomii lub łańcuchów dostaw lub zarządzania jakością,
 • deklarują wolę udziału w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Liczba Uczestników odbywających płatne staże jest ograniczona. W stażach udział weźmie 10 studentów.

Studenci sami poszukują firmy, w której odbędą staż, w przypadku braku takiej możliwości, miejsce praktyk zostanie wskazane przez organizatora Konkursu.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. Zamieszczenia informacji o rozpoczęciu i warunkach rekrutacji na Staże na stronie internetowej projektu http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/staze-i-stypendia/ oraz stronie stustent.wne.sggw.pl
 2. Osoby zainteresowane odbyciem stażu składają u Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych Anny Odziemkowskiej, budynek 7, pokój 18 następujące dokumenty:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. CV
  2. list motywacyjny
  3. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do odbywania stażu zawodowego, poświadczone przez Dziekana. Stanowi ono załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wzór do pobrania na stronie projektu http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/staze-i-stypendia/ oraz stronie student.wne.sggw.pl
 3. Weryfikacja kryteriów formalnych wymienionych w ustępie 2 nastąpi przez Kierownika projektu i Koordynatora zadania,
 4. Ustalenie listy osób zakwalifikowanych odbędzie się na podstawie średniej ocen za poprzedni rok studiów lub ze studiów licencjackich (dla 1 roku studiów),
 5. Skierowanie kandydatów wskazanych przez przedstawicieli przedsiębiorstw na badania lekarskie, o ile są one wymagane przez pracodawców
 6. Złożenie przez Kandydata (po zakwalifikowaniu na staż) wymaganych dokumentów, o których jest mowa w pkt. 2 Obowiązki stażysty),
 7. Podpisanie Umowy Trójstronnej. Stanowi ona załącznik nr 7 do Regulaminu Staży/Praktyk

Stażyści będą pobierać w ramach Zadania nr 1 „stypendia dla studentów” stypendium stażowe przez okres 1 miesiąca (minimum 80 godzin praktyk), w wysokości 2000 zł brutto brutto.

Obowiązki stażysty:

 1. Ubezpieczyć się w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas trwania stażu, pod rygorem niedopuszczenia do stażu,
 2. Przedłożyć oświadczenie bądź dokumenty poświadczające:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. prawo do renty,
  2. posiadanie tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych (jeśli brak – dostarczyć przed rozpoczęciem stażu druki ZUA i ZWUA)
  3. stopień niepełnosprawności (o ile któryś z czynników dotyczy)
 3. Rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z ustalonym terminem, oraz rozkładem czasu pracy określonym przez Zakład Pracy,
 4. Odbyć staż w miejscu i zgodnie z zasadami i programem określonymi przez Zakład Pracy,
 5. Przestrzegać ustalonego harmonogramu, opisu stażu i wymogów pracodawcy;
 6. Przestrzegać obowiązujących w przedsiębiorstwie zasad dotyczących ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, godzin pracy oraz wszelkich postanowień prawnych dotyczących zachowania poufności;
 7. Prowadzić kartę czasu pracy stażysty,
 8. Wykonywać polecone czynności w terminie i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych czynnościach Stażysta zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie,
 9. Pisemnie poinformować Uczelnię o przerwaniu stażu w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu i niezwłoczne informowanie Koordynatora Zadania o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu,
 10. Przedstawienie w Biurze Projektu zaświadczenia o odbyciu stażu wydanego przez przedsiębiorstwo (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).

W przypadku rezygnacji z udziału w realizacji Stażu, stażysta zobowiązany jest zwrócić wszystkie otrzymane materiały i środki finansowe.

Dokumenty należy składać do Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych Anny Odziemkowskiej, budynek 7, pokój 18

5. Zasady kwalifikacji

Kwalifikacji uczestników do odbywania staży dokonuje Komisja i rekomenduje Dziekanowi, po uprzednim zatwierdzeniu listy osób zakwalifikowanych przez  Kierownika Projektu. W pierwszej kolejności dokonana zostanie weryfikacja formalna otrzymanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę następujące kryteria formalne wobec kandydata:

 1. Kompletność złożenia wymaganych dokumentów,
 2. Czy kandydat jest studentem określonego kierunku studiów II-go stopnia SGGW – Ekonomii lub Logistyki lub Zarządzania (i odpowiednich specjalności),
 3. Zgłasza chęć podwyższania praktycznych kwalifikacji zawodowych.
 4. Deklaruje wolę udziału w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kwalifikacja prowadzona jest spośród osób, które spełniają kryteria formalne. Kryteria formalne są podstawą do sporządzenia listy rankingowej (według średniej z dotychczasowego toku studiów lub ze studiów I stopnia – licencjackich). Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników (w przypadku nadmiaru zgłoszeń). W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 stycznia 2015, godz. 16.00. Regulamin oraz Umowa na stypendium dla studentów znajduje się na stronie internetowej http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/

Uczestnicy stażu zostaną wybrani spośród kandydatów przez Dziekana WNE po rekomendacji Komisji Konkursowej do dnia: 10 lutego  2015, godz. 16.00.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Więcej informacji:

http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/staze-i-stypendia/


Praktyka w banku PKO BP

Bank PKO BP, poszukuje praktykanta, który przez miesiąc grudzień (od 1 do 31 grudnia) pracowałby w Regionalnym Oddziale Detalicznym w Warszawie w zakresie:

Przygotowywanie raportów i analiz sprzedażowych

Od kandydata wymaga się dobrej znajomości MS Excel i MS Access oraz umiejętności analitycznych.

Kontakt:
PKO Bank Polski Regionalny Oddział Detaliczny w Warszawie Biuro Wsparcia Sprzedaży i Analiz
00-944 Warszawa, ul. Sienkiewicza 12/14 tel.: 22 525 49 76,
lub wne_pz@sggw.pl, tel. +48 22 5934003
Termin: do 25.11.2014 r.


 

Staże/praktyki w Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Warszawska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem o charakterze publiczno-prywatnym, której jednym z najważniejszych celów jest promowanie  Warszawy jako destynacji turystycznej i kongresowo – konferencyjnej m.in. poprzez współpracę z branżą oraz tworzenie i komercjalizowanie produktów turystycznych. Członkiem inicjującym powstanie stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa. Warsaw Convention Bureau, będąc częścią Warszawskiej Organizacji Turystycznej, jest odpowiedzialne za międzynarodową promocję Warszawy jako atrakcyjnej i profesjonalnej destynacji spotkań: konferencji, kongresów, wydarzeń motywacyjnych i eventów.

Oferta dotyczy studentów kierunku Turystyka i Rekreacja i pozwoli im zapoznać się z działalnością WOT-WCB poprzez wzięcię udziału w stażu/praktykach. Poszukiwane są osoby do współpracy przy pięciu projektach (szczegóły w pliku do pobrania). Wszystkie projekty są bez wynagrodzenia finansowego.

Kontakt:
Dominika Polus
Junior Project Manager
Warsaw Convention Bureau
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
Email: dominika.polus@warsawconvention.pl
Tel kom.: +48 503 768 477

Plik do pobrania


Zapraszamy studentów II roku studiów licencjackich
z kierunku Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Logistyka oraz Turystyka i Rekreacja na praktyki instytucjonalne.

Praktyki odbywają się na WNE oraz w Spółce Aspiro (spółka Aspiro jest częścią grupy BRE Banku, powstała z połączenia całej sieci sprzedaży mBanku oraz części sieci MultiBanku).

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV do 15.10.2014 na adres elzbieta_kacperska@sggw.pl


Accout Sp. z o.o. Sp.k. oferuje do dwóch miejsc praktyk od października 2014, dział księgowości i kadry/płace. Zapraszamy studentów drugiego roku studiów pierwszego stopnia, z możliwością zaliczenia na poczet obowiązkowej praktyki letniej przewidzianej w programie studiów.

Kontakt: Patryk Dudojć, tel. 660 635 575.