Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych informuje, że obrony prac licencjackich i magisterskich planowane są w dniach od 1 do 12 lipca  2019 r.
Prace dyplomowe zaakceptowane i podpisane przez promotora oraz raport JSA (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) muszą być dostarczone do dziekanatu najpóźniej na dwa tygodnie przed obroną, tj. do 16 czerwca 2019 r. (nie później jednak niż do 25.06.2019 r. przy obronach po 8 lipca).

Szczegółowe terminy obron dla poszczególnych kierunków, komisje oraz listy studentów będą dostępne w późniejszym terminie (po złożeniu prac dyplomowych).

Przypominamy, że wymogi dotyczące pisania prac dyplomowych, m.in. układu strony tytułowej, treści oświadczeń, streszczenia są określone Zarządzeniem Rektora SGGW Nr 34 z 01.06.2016r.

Treść wytycznych co do zakresu prac na WNE znajduje się poniżej: