Uwaga Studenci,
terminy dyżurów w trakcie sesji zimowej i przerwy międzysemestralnej
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr hab. Justyny Franc-Dąbrowskiej, prof. SGGW

30.01.2019 (środa)   godz. 8-10

01.02.2019 (piątek)  godz. 9-10

13.02.2019 (środa)   godz. 8-10

20.02.2019 (środa)   godz. 8-10

od 27.02.2019 (środa) dyżury wg stałego harmonogramu dwa razy w tygodniu.