Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń. Wszelkie pytanie prosimy kierować do dra Konrada Michalskiego z Katedry Logistyki, Koordynatora zadania 11_2 w SGGW w Warszawie, tel.(22) 59 356 03  e-mail: konrad_michalski@sggw.pl.

Harmonogram
  1. Kurs z zakresu wykorzystania systemu „Giełdy transportowe” (8 godz.), 14.01.2019 – 1 grupa; 21.01.2019 – 2 grupa, godziny zajęć: 09.00-16.00, sala 110D, bud. 3, Stary Kampus SGGW.
  2.  Rozwój kompetencji menedżerskich (40 godz.) 10.01.2019; 11.01.2019; 24.01.2019; 28.02.2019; 01.03.2019, godziny zajęć 09.00-16.00, sala 116, bud. 7, Stary Kampus SGGW.
  3.  Kurs z zakresu wykorzystania systemu Adonis do projektowania procesów i zarządzania procesami (20 godz.), 25-27.02.2019 – 1 grupa; 04-06.03.2019 – 2 grupa, godziny zajęć 10.00-17.00, sala 110D, bud. 3, Stary Kampus SGGW.

UWAGA: Podział na grupy będzie dokonywany na ok. 2 tygodnie przed szkoleniem. Godziny i miejsca szkoleń mogą ulec nieznacznym zmianom. Prosimy na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie http://student.wne.sggw.pl/ i http://projekt-zpu.sggw.pl