Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki przy współudziale przedsiębiorstw i uczelni uruchomiło pierwszą edycję prestiżowego projektu Top Young 100. Projekt Top Young 100 to wydarzenie, którego uczestnicy przez cały rok  mają szansę zdobywać praktyczne doświadczenie z zakresu logistyki i obszarów pokrewnych. Uczestnicy programu stają przed szansą zaprezentowania swojej wiedzy w rozwiązywaniu realnych problemów biznesowych oraz rozwijają kompetencje poprzez współpracę z osobistym mentorem – menedżerem z branży TSL. Studenci są przypisani do swoich mentorów na podstawie zainteresowań, jak również celów, które chcieliby osiągnąć w przyszłości. Oprócz rozwijania „twardych” kompetencji logistycznych studenci mają też okazję na rozwinięcie umiejętności „miękkich” – poprzez pracę w zespole i różne aktywności. Firmy, które biorą udział w projekcie proponują również studentom staże i praktyki. Partnerami biznesowymi projektu jest kilkanaście firm tj.:Simens, Fiege, ABC Data, PEKAES, DSV, DHL Supply Chain, PKP SA, SKK, Procter&Gamble, Coco Cola Hellenic itd.

Po dwóch etapach rekrutacji do projektu zakwalifikowało się ok. 80 studentów z 19 uczelni z całej Polski. Wśród tej grupy jest 5 studentów kierunku logistyka Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, są to:

  • Karolina Wilczyńska,
  • Justyna Kędziora,
  • Edyta Workowska,
  • Agata Łomanowska,
  • Marcin Rozner.

Opiekunem merytorycznym grupy jest Dr Joanna Baran.

Konferencja inaugurująca pierwszą edycję programu odbyła się w dniu 12 kwietnia 2018r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W trakcie programu Top Young studenci wezmą udział w kolejnych wydarzeniach tj.:

  • warsztaty prowadzone przez praktyków z branży,
  • projekty wynikające z rzeczywistych wyzwań biznesowych, pod okiem opiekunów naukowych i we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw,
  • proces mentoringu, przy udziale praktyka z wieloletnim doświadczeniem,
  • merytoryczne konkursy na najlepsze projekty.