OTWARTE DZIEKANATY W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
22.12.2017 r.

– pok. nr 7a – tel.(22) 59 356 60

– pok. nr 9b – tel.(22) 593 40 18

27.12.2017r.
– pok. nr 10 – tel.(22) 593 40 16

– pok. nr 9a – tel.(22) 59 340 15

– pok. nr 11 – tel.(22) 59 340 13

28-29.12.2017 r.

– pok. nr 7a – tel.(22) 59 356 60

– pok. nr 9a – tel.(22) 59 340 15

– pok. nr 9b – tel.(22) 593 40 18

– pok. nr 10 – tel.(22) 593 40 16

– pok. nr 11 – tel.(22) 59 340 13

Zgodnie z Zarządzeniem Pana Rektora SGGW wtorek 02.01.2018r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników SGGW niebędących nauczycielami akademickimi za dzień świąteczny (6 stycznia 2018r.) przypadający w sobotę.

Dziekanat studiów niestacjonarnych  nie pełni dyżuru w dniu 23.12.2017r. oraz 30.12.2017r.