W okresie wakacyjnym w dziekanatach pełnione są dyżury. Wszystkie sprawy należy załatwiać w dyżurującym dziekanacie.
Dyżury w dziekanatach:

I tydzień:  24 lipca – 28 lipca 2017

– pokój nr 2 – tel. 225934014
– pokój nr 3 – tel. 225934008
– pokój nr 7a – tel. 225935660
– pokój nr 7c – tel. 225934011
– pokój nr 9a – tel. 225934015
– pokój nr 9b – tel. 225934018
– pokój nr 10 – tel. 225934016
– pokój nr 11 – tel. 22 5934013

II tydzień:  31 lipca – 04 sierpnia 2017
– pokój nr 7a – tel. 22 5935660
– pokój nr 7c – tel. 22 5934011
– pokój nr 9a – tel. 22 5934015
– pokój nr 11 – tel. 22 5934013
– pokój nr 18b – tel. 22 5934022 (od 01.08)

III tydzień:  07 sierpnia – 11 sierpnia 2017

– pokój nr 7c – tel. 22 5934011
– pokój nr 9a – tel. 22 5934015
– pokój nr 11 – tel. 22 5934013
– pokój nr 18b – tel. 22 5934022

IVtydzień: 16-18 sierpnia 2017 ( w dniu 14.08 dziekanaty zamknięte)

– pokój nr 2  – tel. 22 5934014

V tydzień:  21 sierpnia – 25 sierpnia 2017

– pokój nr 2  – tel. 22 5934014
– pokój nr 7a – tel. 22 5935660

VI tydzień:  28 sierpnia – 01 września 2017

– pokój nr 2  – tel. 22 5934014
– pokój nr 7a – tel. 22 5935660
– pokój nr 9b – tel. 22 5934018
– pokój nr 10 – tel. 22 5934016
– pokój nr 11 – tel. 22 5934013
– pokój nr 18b – tel. 22 5934022 (od 29.08)

Dziekanat nie pełni dyżurów w soboty w okresie wakacyjnym