tu nie dzwon

Informuję, że numer telefonu do sekretariatu Wydziału Nauk Ekonomicznych nie jest linią dedykowaną do obsługi studentów, a sekretariat nie udziela informacji w sprawach studenckich.

Dane kontaktowe do dziekanatów są dostępne na stronie:
telefonoraz poniżej:

Kierownik Dziekanatu
Mgr inż. Anna Odziemkowska
tel. 22 59 340 22
e-mail: anna_odziemkowska@sggw.pl

Studia stacjonarne
Ekonomia
Hanna Adamowicz
tel. 22 59 340 18

Finanse i Rachunkowość
Urszula Górzyńska
tel. 22 59 340 15

Logistyka
Jolanta Stobnicka
tel.  22 59 340 13

Turystyka i Rekreacja
Mgr Maria Leszczyńska
tel. 0 22 59 356 60

Zarządzanie
mgr Monika Maksymiuk
tel.  22 59 34014

Studia niestacjonarne

Ekonomia
mgr Katarzyna Ositek
tel. 22 59 340 11

Finanse i Rachunkowość
mgr Joanna Krakowiak
tel. 22 59 340 08
e-mail: joanna_krakowiak@sggw.pl

Logistyka
mgr Barbara Bakuła
tel. 22 59 340 16
e-mail: barbara_bakula@sggw.pl

Turystyka i Rekreacja
mgr Maria Leszczyńska
tel. 22 59 356 60

Zarządzanie
mgr Maria Pluta
tel. 22 59 340 09
e-mail: maria_pluta@sggw.pl