W okresie wakacyjnym w dziekanatach pełnione są dyżury. Wszystkie sprawy należy załatwiać w dyżurującym dziekanacie.
Dyżury w dziekanatach:

08.08-12.08.2016r.
– pok. nr 2 – tel. (22) 593 40 11
– pok. nr 3 – tel. (22) 593 40 08
– pok. nr 4 – tel. (22) 593 40 09
– pok. nr 7c – tel. (22) 593 40 14
– pok. nr 9a – tel. (22) 593 40 15
– pok. nr 11– tel. (22) 593 40 13

16.08-.26.08.2016r.
– pok. nr 7c – tel. (22) 593 40 14

29.08-31.08.2016r.
– pok. nr 7a –  tel. (22) 593 56 60
– pok. nr 7c  – tel. (22) 593 40 14
– pok. nr 9b – tel. (22) 593 40 18
– pok. nr 10 – tel. (22) 593 40 16
– pok. nr 11 – tel. (22) 593 40 13 (od 30.08.2016r.)

Dziekanat nie pełni dyżurów w soboty w okresie wakacyjnym.