Zapisy do grup seminaryjnych magisterskich 2015/16

Po dokonaniu wyboru specjalności należy zapisywać się do grup seminaryjnych prowadzonych dla specjalaności przez pracowników Wydziału. Dla specjalności z dużą liczbą studentów możliwy jest wybór spośród 3-5 seminariów, dla bardzo nielicznych oferowane jest tylko jedno seminarium (i jeden prowadzący). Instrukcja zapisów dostępna jest tutaj: -> Instrukcja wyboru.

Terminy:

  • Studia stacjonarne: od 8.00, 8.01.2016 do 23.00, 11.01.2016,
  • Studia niestacjonarne: od 8.00, 7 stycznia 2016 r. do 23.00, 10 stycznia 2016 r..

Linki do list seminariów ->

(Uwaga! Dostępna dla każdej specjalności lista seminariów dostępna jest w systemie HMS.)