Studia licencjackie niestacjonarne (pierwszego stopnia)
Listy na semestr letni 2017/2018

Uwaga!
Lista przedmiotów może ulec pewnym modyfikacjom. Proszę sprawdzać uzupełnienia i zmiany.


Semestr 4

Ekonomia, 4 semestr, kierunkowe
2 tura – Ekonomia, 4 semestr, kierunkowe

Finanse i Rachunkowość, 4 semestr, kierunkowe
2 tura – Finanse i Rachunkowość, 4 semestr, kierunkowe

Logistyka, 4 semestr, kierunkowe
2 tura – Logistyka, 4 semestr, kierunkowe

Turystyka i rekreacja, 4 semestr, kierunkowe
2 turaTurystyka i rekreacja, 4 semestr, kierunkowe


Zarządzanie, 4 semestr, kierunkowe
2 tura – Zarządzanie, 4 semestr, kierunkowe


Semestr 6

Ekonomia, 6 semestr, kierunkowe
2 tura – Ekonomia, 6 semestr, kierunkowe

Finanse i Rachunkowość, 6 semestr, kierunkowe
2 tura – Finanse i Rachunkowość, 6 semestr, kierunkowe

Logistyka, 6 semestr, kierunkowe
2 tura – Logistyka, 6 semestr, kierunkowe

Zarządzanie, 6 semestr, kierunkowe
2 tura – Zarządzanie, 6 semestr, kierunkowe

Przedmioty ogólne, 6 semestr
2 tura – Przedmioty ogólne, 6 semestr


Studia magisterskie (drugiego stopnia)

Semestr 4

Ekonomia
Ekonomia, specjalność Ekonomika o organizacja przedsiębiorstw, 4 semestr, specjalnościowe
Ekonomia, specjalność Ekonomia menedżerska, 4 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Ekonomika o organizacja przedsiębiorstw, 4 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Ekonomia menedżerska, 4 semestr, specjalnościowe

Finanse i rachunkowość
Finanse i Rachunkowość, specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, 4 semestr, specjalnościowe
Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość, 4 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, 4 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Bankowość, 4 semestr, specjalnościowe

Logistyka
Logistyka, specjalność Menedżer logistyki, 4 semestr, specjalnościowe
Logistyka, specjalność Operator logistyczny, 4 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Menedżer logistyki, 4 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Operator logistyczny, 4 semestr, specjalnościowe

Turystyka i rekreacja
Turystyka i Rekreacja, specjalność Zarządzanie turystyka w regionie 4 semestr, specjalnościowe
2 turaTurystyka i Rekreacja, specjalność Zarządzanie turystyka w regionie 4 semestr, specjalnościowe

Zarządzanie
Zarządzanie, specjalność Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie, 4 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie, 4 semestr, specjalnościowe

Przedmioty ogólne
Przedmioty ogólne, 4 semestr
2 tura – Przedmioty ogólne, 4 semestr