Archiwum Bloga

Nie ma zjazdu na studiach niestacjonarnych w dniach 10-12.11.2017r.

Przypominamy, że w najbliższy weekend tj.10-12.11.2017r. zajęcia na studiach niestacjonarnych nie odbywają się. W sobotę i w piątek  nie ma dyżuru dziekanatów. Zgodnie z Zarządzeniem Pana Rektora SGGW piątek 10.11.2017r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników SGGW niebędących nauczycielami

Tagi: , , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Badanie sektora bankowości w obszarze mediów społecznościowych

Szanowni Studenci, w ramach Studenckiego Koła Naukowego Statystyki przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie chcielibyśmy serdecznie zaprosić Was do wzięcia udziału w badaniu, które skierowane jest do wszystkich osób studiujących na warszawskich uczelniach wyższych i dotyczy sektora bankowości w obszarze

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów 1 roku -studia stacjonarne i niestacjonarne

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 82 Rektora SGGW z dnia 02.10.2017r. w sprawie szkolenia i instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ochrony przeciwpożarowej studentów i doktorantów SGGW obowiązkowe szkolenie BHP studentów odbywa się przez platformę e-learningową 

Tagi: , , , , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE

 Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 16.10.2017 r. obowiązuje nowy regulamin przyznawania pomocy materialnej. Szczegóły znajdują się na stronie SGGW. Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na podstawie udokumentowanego, kompletnego wniosku studenta

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

WNIOSKI O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 16.10.2017 r. obowiązuje nowy regulamin przyznawania pomocy materialnej. Szczegóły znajdują się na stronie SGGW. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, niezależnie od

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

WNIOSKI O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Rektora z dnia 16.10.2017 obowiązuje nowy regulamin przyznawania pomocy materialnej. Szczegóły znajdują się na stronie SGGW. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.  Świadczenie to

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Wnioski o stypendium Rektora- składanie wniosków

lw

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 16.10.2017r. obowiązuje nowy regulamin przyznawania pomocy materialnej. Szczegóły znajdują się na stronie SGGW Studenci ubiegający się o stypendium Rektora w kategorii „osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne” muszą dołączyć do wniosku o przyznanie takiego stypendium

Tagi: , , , ,
Napisano w Aktualności, FB

Staże w Specjalnych Izbach Sądowych i Urzędzie Prokuratury Specjalnej Kosowa

Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje o naborze na staże w Specjalnych Izbach Sądowych i Urzędzie Prokuratury Specjalnej Kosowa. Termin zgłoszeń mija 27.10.2017 r. Staże odbywają się w Hadze. Skierowane są do studentów oraz młodych profesjonalistów, którzy niedawno ukończyli studia oraz

Tagi: , , ,
Napisano w FB, Praktyki i staże
Wydział Nauk Ekonomicznych

Plan zajęć

Harmonogram zjazdów 2017/2018

Regulamin studiów


Dyżury dziekanów:

studia niestacjonarne, pok. 5A, bud. 7:
Turnus A - sobota 10-11,
Turnus B - sobota 9-10.

Studia stacjonarne (pok. 6, bud. 7):
środa 8-10
piątek 9-10.

Godziny pracy dziekanatów:
studia stacjonarne:
poniedziałek 10.00 – 14.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
wtorek i piątek – dziekanat nie obsługuje studentów

Studia niestacjonarne:
środa 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00

sobota 9.00 – 13.30
(tylko w terminach zjazdów)
W poniedziałek dziekanat nieczynny.