Specjalność Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie

Sylwetka absolwenta