Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w cyklu kształcenia rozpoczynającym się w 2016 r. (1.10.2016-30.06.2018) uruchomiono następujące specjalności:

Ekonomia:

  • EOP – Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
  • EMA – Ekonomia Menedżerska

Finanse i Rachunkowość (FiR):

  • BNK – Bankowość
  • RFP – Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Zarządzanie:

  • ZMP – Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwie

Logistyka:

  • MEL – Menadżer logistyki
  • OPL – Operator logistyczny

Turystyka i Rekreacja:

  • ZRT – Zarządzanie turystyką w regionie