dr hab. Dorota Komorowska

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Seminarium magisterskie 2019-2020
kierunek Zarządzanie

Tytuły seminarium
 1. Zarządzanie w agrobiznesie
 2. Efektywność przedsiębiorstw
Główne obszary tematyczne i pojęcia kluczowe:

agrobiznes, gospodarka żywnościowa, integracja (pionowa, pozioma), giełdy towarowe, rynek żywnościowy, zrównoważony rozwój, polityka publiczna, instrumenty polityki rolnej i handlowej

Przykładowe tytuły prac magisterskich:
 1. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw np. przemysłu mleczarskiego.
 2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym sektora żywnościowego na przykładzie [nazwa przedsiębiorstwa lub inne jego określenie].
 3. Gospodarowanie zapasami w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.
 4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie na przykładzie [nazwa przedsiębiorstwa lub inne jego określenie].
 5. Gospodarowanie zasobami ziemi rolniczej.
 6. Giełdy towarowe w sektorze żywnościowym.
 7. Produktywność pracy w rolnictwie a przetwórstwie spożywczym.
 8. Rola i znaczenie korporacji międzynarodowych na rynku artykułów żywnościowych.
 9. Efektywność kapitału w przedsiębiorstwach branży cukrowniczej.
 10. Korzyści z integracji pionowej w agrobiznesie.