Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Seminarium magisterskie 2019-2020 – kierunek Logistyka

Główne obszary tematyczne i pojęcia kluczowe:

Procesy logistyczne, logistyka miejska, gospodarka magazynowa, gospodarka odpadami

Przykładowe tytuły prac magisterskich:
 1. Rola i rozwój centrów logistycznych w Polsce.
 2. Rozwój transportu intermodalnego w Polsce.
 3. Organizacja gospodarki magazynowej w wybranej firmie.
 4. Funkcjonowanie transportu miejskiego na przykładzie [wybranego miasta].
 5. Rola Metra Warszawskiego (kolei aglomeracyjnej) w organizacji transportu pasażerskiego w Warszawie.
 6. Procesy logistyczne w handlu detalicznym w [wybranej firmie].
 7. Analiza i ocena procesów zaopatrzenia w [wybranym przedsiębiorstwie] np. produkcyjnym, handlowym.
 8. Relacja pomiędzy elementami łańcucha transportowego na przykładzie firmy spedycyjnej.
 9. Proces dystrybucji w przedsiębiorstwie.
 10. Logistyka w grupach producentów owoców i warzyw.
 11. Analiza porównawcza skuteczności funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w miastach (gminach).
 12. Rola i znakowanie opakowań w systemach logistycznych.