Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu

Seminarium magisterskie 2019-2020 – kierunek Ekonomia

Główne obszary tematyczne i pojęcia kluczowe:

aktualnie brak informacji

Przykładowe tytuły prac magisterskich:
  1. aktualnie brak informacji