Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Seminarium magisterskie 2019-2020
kierunek Ekonomia

Tytuły seminarium
  1. Efektywność i finansowanie działalności przedsiębiorstw.
  2. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Główne obszary tematyczne i pojęcia kluczowe:

wyniki produkcyjne i ekonomiczne, analiza finansowa, zrównoważony rozwój, efekty zewnętrzne, opłacalność produkcji, efektywność

Przykładowe tytuły prac magisterskich:
  1. Leasing (faktoring, kredyt itp.) jako forma finansowania działalności przedsiębiorstw.
  2. Efektywność pracy (czynników produkcji) w przedsiębiorstwach branży [nazwa branży].
  3. Wykorzystanie środków UE w finansowaniu JST.
  4. Działalność rynkowa grup producentów owoców i warzyw [wybranych działalności].
  5. Zmiany w opłacalności produkcji ziemniaków (wybrana działalność) w Polsce.