Zapisy do grup seminaryjnych magisterskich 2014/15

Należy zapisywać się do grup seminaryjnych prowadzonych przez różnych pracowników. Dla licznych specjalności możliwy jest wybór spośród 2-3 seminariów, dla mało licznych oferowane jest tylko jedno seminarium (i jeden prowadzący). Instrukcja zapisów dostępna jest tutaj: -> Instrukcja wyboru.

Terminy:

  • Studia stacjonarne: od 8.00, 22.01.2014 do 23.00, 25.01.2014,
  • Studia niestacjonarne: od 8.00, 23.01.2014 do 23.00, 26.01.2014.

Link ->

(Uwaga! W przypadku zmian obowiązuje lista seminariów dostępna do zapisów w systemie HMS)  

Wydział Nauk Ekonomicznych

Plan zajęć

Harmonogram zjazdów 2018/2019

Regulamin studiów


Dyżury dziekanów:

według indywidualnego grafiku - szczegóły w dziekanatach

Godziny pracy dziekanatów:
studia stacjonarne:
poniedziałek 10.00 – 14.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
wtorek i piątek – dziekanat nie obsługuje studentów

Studia niestacjonarne:
środa 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00

sobota 9.00 – 13.30
(tylko w terminach zjazdów)
W poniedziałek dziekanat nieczynny.