Studia licencjackie niestacjonarne (pierwszego stopnia)

Uwaga!
Lista przedmiotów może ulec pewnym modyfikacjom. Proszę sprawdzać uzupełnienia i zmiany.


Semestr 3

Ekonomia, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Ekonomia, 3 semestr, kierunkowe

Finanse i Rachunkowość, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Finanse i Rachunkowość, 3 semestr, kierunkowe

Logistyka, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Logistyka, 3 semestr, kierunkowe

Zarządzanie, 3 semestr, kierunkowe
2 tura – Zarządzanie, 3 semestr, kierunkowe


Semestr 5

Ekonomia, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Ekonomia, 5 semestr, kierunkowe

Finanse i Rachunkowość, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Finanse i Rachunkowość, 5 semestr, kierunkowe

Logistyka, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Logistyka, 5 semestr, kierunkowe

Zarządzanie, 5 semestr, kierunkowe
2 tura – Zarządzanie, 5 semestr, kierunkowe

Przedmioty ogólne, 5 semestr
2 tura – Przedmioty ogólne, 5 semestr

 


Studia magisterskie (drugiego stopnia)

Semestr 3


Ekonomia, specjalność Ekonomika o organizacja przedsiębiorstw, 3 semestr, specjalnościowe
Ekonomia, specjalność Ekonomika sektora publicznego, 3 semestr, specjalnościowe

2 tura – specjalność Ekonomika o organizacja przedsiębiorstw, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Ekonomika sektora publicznego, 3 semestr, specjalnościowe

Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość, 3 semestr, specjalnościowe
Finanse i Rachunkowość, specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, 3 semestr, specjalnościowe
Finanse i Rachunkowość, specjalność Finanse publiczne, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Bankowość, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Finanse publiczne, 3 semestr, specjalnościowe

Logistyka, specjalność Menedżer logistyki, 3 semestr, specjalnościowe
Logistyka, specjalność Operator logistyczny, 3 semestr, specjalnościowe
Logistyka, specjalność Łańcuchy dostaw, 3 semestr, specjalnościowe

2 tura – specjalność Menedżer logistyki, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Operator logistyczny, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Łańcuchy dostaw, 3 semestr, specjalnościowe

Zarządzanie, specjalność Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie, 3 semestr, specjalnościowe
Zarządzanie, specjalność Zarządzanie jakością, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie, 3 semestr, specjalnościowe
2 tura – specjalność Zarządzanie jakością, 3 semestr, specjalnościowe

Przedmioty ogólne, 3 semestr
2 tura – Przedmioty ogólne, 3 semestr