Wybory przedmiotów na semestr letni 2016-2017

Zasady wyboru przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2016/2017

💡 Zasady wyboru: Plik w formacie pdf

Instrukcja obsługi wyboru w HMS

Plik w formacie pdf

Terminarze pomocnicze do planowania zajęć na semestr letni 2016/2017:

Lista przedmiotów do wyboru:

  1. >>>Studia stacjonarne<<<
  2. >>>Studia niestacjonarne<<<

Zmiany i uzupełnienia

(należy je brać pod uwagę w trakcie wyborów, i za które przepraszamy)

  1. Przedmioty realizowane modułowo to takie, dla których zajęcia dydaktyczne nie odbywają się w ustalonych godzinach co tydzień, lecz realizowane są w blokach, także poza godzinami zajęć. Mogą to być, np. wyjście do muzeum zajmujące 4-6 godzin, wyjazd terenowy na cały dzień. Terminy zajęć poza uczelnią ustalane są w przez prowadzących w porozumieniu z grupą zajęciową.
  2. W związku z planowanym stażem naukowym pani dr J. Rakowska nie będzie prowadziła zajęć w semestrze letnim 2016/2017. Przedmioty do wyboru „Ewaluacja programów unijnych”; „Europejska Polityka Społeczna” i „Demografia społeczno-ekonomiczna” nie będą prowadzone i zostaną wycofane z oferty. (i:12.12.2016).
Wydział Nauk Ekonomicznych

Plan zajęć

Harmonogram zjazdów 2018/2019

Regulamin studiów


Dyżury dziekanów:

studia niestacjonarne, pok. 5A, bud. 7:
Turnus A - sobota 10-11,
Turnus B - sobota 9-10.

Studia stacjonarne (pok. 6, bud. 7):

Godziny pracy dziekanatów:
studia stacjonarne:
poniedziałek 10.00 – 14.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
wtorek i piątek – dziekanat nie obsługuje studentów

Studia niestacjonarne:
środa 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00
sobota 9.00 – 13.30
(tylko w terminach zjazdów)
W poniedziałek dziekanat nieczynny.