Zasady wyboru przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2016/2017

💡 Zasady wyboru: Plik w formacie pdf

Instrukcja obsługi wyboru w HMS

Plik w formacie pdf

Terminarze pomocnicze do planowania zajęć na semestr letni 2016/2017:

Lista przedmiotów do wyboru:

  1. >>>Studia stacjonarne<<<
  2. >>>Studia niestacjonarne<<<

Zmiany i uzupełnienia

(należy je brać pod uwagę w trakcie wyborów, i za które przepraszamy)

  1. Przedmioty realizowane modułowo to takie, dla których zajęcia dydaktyczne nie odbywają się w ustalonych godzinach co tydzień, lecz realizowane są w blokach, także poza godzinami zajęć. Mogą to być, np. wyjście do muzeum zajmujące 4-6 godzin, wyjazd terenowy na cały dzień. Terminy zajęć poza uczelnią ustalane są w przez prowadzących w porozumieniu z grupą zajęciową.
  2. W związku z planowanym stażem naukowym pani dr J. Rakowska nie będzie prowadziła zajęć w semestrze letnim 2016/2017. Przedmioty do wyboru “Ewaluacja programów unijnych”; “Europejska Polityka Społeczna” i “Demografia społeczno-ekonomiczna” nie będą prowadzone i zostaną wycofane z oferty. (i:12.12.2016).