Zasady wyboru przedmiotów w semestrze letnim 2014/2015

Plik w formacie pdf

Instrukcja obsługi wyboru w HMS

Plik w formacie pdf

Terminarze pomocnicze do planowania zajęć na semestr letni 2014/2015

Studia stacjonarne licencjackie 4 semestr (identyczne jak w sem. 3)
Studia stacjonarne licencjackie 6 semestr (identyczne jak w sem. 5)
Studia stacjonarne magisterskie 4 semestr (identyczne jak w sem. 3)
Studia niestacjonarne licencjackie 4 semestr
Studia niestacjonarne licencjackie 6 semestr
Studia niestacjonarne magisterskie 4 semestr

Lista przedmiotów do wyboru

>>>Studia stacjonarne<<<

>>>Studia niestacjonarne<<<

 


Zmiany i uzupełnienia

(należy je brać pod uwagę w trakcie wyborów)

  1. Zmianie uległ termin realizacji przedmiotu "Konsument a innowacje" z: środa 18-20 na środa 16-18, sem 4.,mgr, specjalność ZMP,
  2. Zmianie uległ termin realizacji przedmiotu "Konsument na rynku" z: sobota 14-17 na niedziela 17-20, sem. 4., mgr, ogólne.
  3. Zmianie uległ termin realizacji przedmiotu "Konsumpcja i konsument żywności " z: niedziela 17-20 na sobota 14-17, sem. 4., mgr, ogólne.
  4. Dla przedmiotu "Doradztwo personalne i socjoekonomiczne" dla kierunku Zarządzanie – ZED – błędnie podano godziny zajęć. Poprawne dane to "niedziela 14-17", niepoprawne "Sobota 14-17".
  5. Uzupełniono ofertę dla kierunku Logistyka, sem. 6 o przedmiot "Projekty inwestycyjne w logistyce". Dostępny jest w drugiej turze wyborów. Zajęcia są proponowane w czwartek 10-12 i w sobotę 14-17.
  6. Zmieniono błędnie podane godziny zajęć z przedmiotu kierunkowego dla kierunku Logistyka, sem. 6 – Projekty inwestycyjne w logistyce – z czwartek 10-12 na piątek 12-14. Osoby zapisane proszę o sprawdzenie zmian i ewentualne korekty deklaracji.