Studia licencjackie (pierwszego stopnia)

Uwaga!
Lista przedmiotów może ulec pewnym modyfikacjom. Proszę sprawdzać uzupełnienia i zmiany.

Semestr 3

Ekonomia, 3 semestr, kierunkowe
uzup. Ekonomia, 3 semestr, kierunkowe
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

Finanse i Rachunkowość, 3 semestr, kierunkowe
uzup. Finanse i Rachunkowość, 3 semestr, kierunkowe
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

Logistyka, 3 semestr, kierunkowe
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

Zarządzanie, 3 semestr, kierunkowe
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

Przedmioty ogólne, 3 semestr
Lista przedmiotów po pierwszej turze.


Semestr 5

Ekonomia, 5 semestr, kierunkowe
uzupełnienie – Ekonomia, 5 semestr, kierunkowe
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

Finanse i Rachunkowość, 5 semestr, kierunkowe
uzupełnienie – Finanse i Rachunkowość, 5 semestr, kierunkowe
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

Logistyka, 5 semestr, kierunkowe
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

Zarządzanie, 5 semestr, kierunkowe
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

Przedmioty ogólne, 5 semestr
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

 


Studia magisterskie (drugiego stopnia)

Semestr 3

Ekonomia, 3 semestr, specjalnościowe
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

Finanse i Rachunkowość, 3 semestr, specjalnościowe
uzupełnienie – Finanse i Rachunkowość, 3 semestr, specjalnościowe
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

Logistyka, 3 semestr, specjalnościowe
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

Zarządzanie, 3 semestr, specjalnościowe Zarządzanie, 3 semestr, specjalnościowe – razem ze specjalnością ZRL
Lista przedmiotów po pierwszej turze.

Przedmioty ogólne, 3 semestr
Lista przedmiotów po pierwszej turze.