Zasady wyboru przedmiotów w semestrze letnim 2013/2014

Plik w formacie pdf

Instrukcja obsługi wyboru w HMS

Plik w formacie pdf

Terminarze pomocnicze do planowania zajęć na semestr letni 2013/2014

Studia stacjonarne licencjackie 4 semestr (identyczne jak w sem. 3)
Studia stacjonarne licencjackie 6 semestr (identyczne jak w sem. 5)
Studia stacjonarne magisterskie 4 semestr (identyczne jak w sem. 3)
Studia niestacjonarne licencjackie 4 semestr
Studia niestacjonarne licencjackie 6 semestr
Studia niestacjonarne magisterskie 4 semestr

Lista przedmiotów do wyboru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

 


Zmiany i uzupełnienia

(należy je brać pod uwagę w trakcie wyborów)

  1. Zmieniła się godzina prowadzenia zajęć z przedmiotu "Wycena przedsiębiorstw" dla kierunku Zarządzanie, sem 6. Osoby zapisane na przedmiot mogą go wybrać ponownie jako realizowany w godzinach 18-20. Proszę dokonywać zmian.
  2. Zmieniły się pasma godzin dla oferty dla sem. 4, Ekonomia, niestacjonarne – aktualne z 13.11.2013.
  3. Zmieniły się pasma godzin dla oferty dla sem. 6, Finanse i Rachunkowość, niestacjonarne – aktualne z 13.11.2013.
  4. Ofertę przedmiotów dla studiów magisterskich – Zarządzanie uzupełniono o pominięty przedmiot: Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi prowadzony przez dr M. Gębską.
  5. Ofertę przedmiotów dla studiów licencjackich – przedmioty ogólne uzupełniono o przedmiot: Integracja Unii Europejskiej prowadzony przez dr Annę Rytko.