<

Wszyscy studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość oraz logistyka wybierają specjalność, którą będą realizować w dalszym toku studiów.

Zapraszam wszystkich studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na spotkanie informacyjne związane z wyborem specjalności na studiach magisterskich. Termin spotkania dla poszczególnych kierunków zostanie podany później na stronie aktualności. Po nadesłaniu zostaną także zaktualizowane informacje o katedrach – poniżej te z 2012 r. (oglądać można w programie Acrobat Reader):

Spotkanie zaplanowane jest na 11 grudnia 2013 r. . W jego trakcie przedstawiona będzie oferta seminariów oraz omówiony obszar badawczy poszczególnych Katedr WNE, a także obszar tematyczny prac magisterskich, które mogą być realizowane po kierunkiem pracowników katedr.

Szczegółowe informacje o spotkaniu na stronie informacyjnej

Zapisy na wybrane specjalności odbywać się będą poprzez wirtualny dziekanat w systemie HMS. Liczba miejsc na specjalnościach jest ograniczona. Zapisy odbywają się wg kolejności zgłoszeń. Specjalność jest uruchamiana w przypadku zgłoszenia się minimum około 30 studentów. Górny limit miejsc zależy od kierunku i specjalności i jest ustalony w przedziale 30-60, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych prowadzenia zajęć i prac dyplomowych z zakresu danej specjalności. O kwalifikacji na daną specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na seminaria oferowane przez poszczególne Katedry zostaną przeprowadzone po wyborze specjalności. Seminaria będą zgłaszane albo ogólnie przez Katedrę, albo także ze wskazaniem konkretnej przewidzianej do prowadzenia seminarium.

Seminaria będą uruchamiane jeżeli zgłosi się na nie co najmniej 17 osób.

Poniżej przedstawiono specjalności oferowane na poszczególnych kierunkach WNE:

 • Ekonomia:
 • EOP – Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
 • MSG – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • OEA – Organizacja i Ekonomika Agrobiznesu
 • ESP – Ekonomika Sektora Publicznego
 • EMA – Ekonomia Menedżerska
 • RWiR – Rozwój wsi i rolnictwa
 • GTR – Gospodarka turystyczna
 • Finanse i Rachunkowość (FiR):
 • BNK – Bankowość
 • RFP – Finanse i Rachunkowość
 • FPB – Finanse publiczne
 • UBZ – Ubezpieczenia
 • INF – Inżynieria finansowa
 • Zarządzanie:
 • ZMT – Zarządzanie i Marketing w Turystyce
 • ZMP – Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwie
 • ZED – Zarządzanie Edukacją i Doradztwem
 • ZRL – Zarządzanie Rozwojem Regionalnym i Lokalnym
 • Logistyka:
 • MEL – menedżer logistyki
 • OPL – operator logistyczny