Wszyscy studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość oraz Logistyka wybierają specjalność, którą będą realizować w dalszym toku studiów. W kolejnym semestrze będzie trzeba znaleźć/wybrać promotora.

Zapraszam wszystkich studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na spotkanie informacyjne związane z wyborem specjalności na studiach magisterskich. (oglądać można w programie Acrobat Reader):

Spotkania zaplanowane są zgodnie w wykazem poniżej. W ich trakcie przedstawiona będzie oferta seminariów oraz omówiony obszar badawczy poszczególnych Katedr WNE, a także obszar tematyczny prac magisterskich, które mogą być realizowane po kierunkiem pracowników katedr.

Spotkanie planowane jest w terminach:

 • 22 listopada 2014 r., godz. 8.15-10, A-43, bud. 6, dla kierunków Logistyka i Zarządzanie.
 • 22 listopada 2014 r., godz. 12.15-14, Aula 3, bud. 34,  dla kierunków Ekonomia i Finanse i Rachunkowość.
 • 6 grudnia 2014 r., godz. 12, Aula 2, bud. 37, dla kierunku Turystyka i Rekreacja.

Poza wyznaczonymi godzinami zajęcia odbywają się normalnie. Wykładowcy zostali poproszeni o zwolnienie studentów z części zajęć.

Zapisy na wybrane specjalności odbywać się będą poprzez wirtualny dziekanat w systemie HMS. Liczba miejsc na specjalnościach jest ograniczona. Zapisy odbywają się wg kolejności zgłoszeń.
W pierwszej turze (2-5.12.2014 r. od godz. 8.30) trzeba się będzie zapisać na daną specjalność, będzie też można podać jedną alternatywę. Wskazania alterantywne będą wykorzytywane dla ustalenia preferencji i później  zmian limitów miejsc (nie na wszystkich) specjalnościach. W drugiej turze (9-12.12.2014) osoby, które wskazały specjalności, które nie zostały urychomione, będą się zapisywać na specjalności, dla których będą wolne miejsca.

Zapisy na seminaria oferowane przez poszczególne Katedry zostaną przeprowadzone po wyborze specjalności. Seminaria będą zgłaszane albo ogólnie przez Katedrę, albo także ze wskazaniem konkretnej osoby przewidzianej do prowadzenia seminarium.

Specjalności będą uruchamiane, jeżeli zgłosi się na nie co najmniej 20-30 osób. Seminaria będą uruchamiane jeżeli zgłosi się na nie co najmniej 17 osób.

Instrukcja wyboru

 

Poniżej przedstawiono specjalności oferowane na poszczególnych kierunkach WNE:

Nowe specjalności – wykaz przedmiotów do wyboru > pdf

 • Ekonomia:
 • EOP – Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • MSG – Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • OEA – Organizacja i ekonomika agrobiznesu
 • ESP – Ekonomika sektora publicznego
 • EMA – Ekonomia menedżerska
 • RWiR – Rozwój wsi i rolnictwa
 • GTR – Gospodarka turystyczna
 • BIO – Bioekonomia
 • Finanse i Rachunkowość (FiR):
 • BNK – Bankowość
 • RFP – Finanse i Rachunkowość
 • FPB – Finanse publiczne
 • UBZ – Ubezpieczenia
 • INF – Inżynieria finansowa
 • Zarządzanie:
 • ZMT – Zarządzanie i Marketing w Turystyce
 • ZMP – Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwie
 • ZED – Zarządzanie Edukacją i Doradztwem
 • ZRL – Zarządzanie Rozwojem Regionalnym i Lokalnym
 • ZAJ – Zarządzanie Jakością
 • Logistyka:
 • MEL – menedżer logistyki
 • OPL – operator logistyczny
 • LAD – łańcuchy dostaw