Specjalności w 2013 r.

Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w cyklu kształcenia rozpoczynającym się w 2013 r. (2013-2015) uruchomiono następujące specjalności:

Ekonomia:

 • EOP – Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
 • ESP – Ekonomika Sektora Publicznego
 • EMA – Ekonomia Menedżerska

Finanse i Rachunkowość (FiR):

 • BNK – Bankowość
 • RFP – Finanse i Rachunkowość
 • FPB – Finanse publiczne

Zarządzanie:

 • ZMP – Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwie
 • ZED – Zarządzanie Edukacją i Doradztwem

Logistyka:

 • MEL – menedżer logistyki
 • OPL – operator logistyczny

Turystyka i Rekreacja (specjalizacje):

 • ORT – Organizacja ruchu turystycznego
 • HiG – Hotelarstwo i gastronomia
Wydział Nauk Ekonomicznych

Plan zajęć

Harmonogram zjazdów 2018/2019

Regulamin studiów


Dyżury dziekanów:

według indywidualnego grafiku - szczegóły w dziekanatach

Godziny pracy dziekanatów:
studia stacjonarne:
poniedziałek 10.00 – 14.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
wtorek i piątek – dziekanat nie obsługuje studentów

Studia niestacjonarne:
środa 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00

sobota 9.00 – 13.30
(tylko w terminach zjazdów)
W poniedziałek dziekanat nieczynny.