04Sty/19

Staż w PKO Bank Polski

Więcej informacji: https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/kariera/oferty-stazy/akademia-wsparcia-biznesu-staz-w-departamencie-klienta-rynku-detalicznego/?fbclid=IwAR07vPjrtO0iaH1-V0liezAL0uGqkkz3BKvxqPMK_-Z7KlgZ-29cXs5szqQ