Informuję, że dla osób, które uzyskały złożyły już prace w dziekanacie lub złożą ją przed końcem sierpnia termin obrony został wyznaczony na 6 i 12 września. Termin ten jest także dla osób, które przygotowały już pracę i złożą ją, a jednocześnie nie uzyskały jeszcze wszystkich zaliczeń z toku studiów i będą uzyskiwały zaliczenia we wrześniu (sesja poprawkowa).

W celu przystąpienia do obrony należy prace składać do dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych na dwa tygodnie przed planowaną obroną .