Staż w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Warszawie
;

ul. Wspólna 30 (budynek Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Staż w Biurze Kontroli Ex-post w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) to przede wszystkim możliwość zdobycia wiedzy
i umiejętności pracy w centralnym urzędzie administracji publicznej.

Zapraszamy Państwa do pracy w naszym urzędzie, która polegać będzie m.in. na:

 • zapoznaniu się podstawami prawnymi funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • zapoznaniu się z systemem kontroli ex-post w obszarze wsparcia beneficjentów
  w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej finansowanej ze środków UE,
 • opracowywaniu okresowych zestawień, podsumowań związanych z pracą Biura,
 • bieżącym wsparciu innych pracowników Biura w obsłudze kancelaryjno-biurowej,
 • wykonywaniu prostych czynności związanych z prowadzeniem spraw i pomocą przy archiwizacji dokumentów z kontroli ex-post,
 • opracowywaniu projektów pism w zakresie zadań Biura,
 • pogłębianiu wiedzy merytorycznej na temat kontroli ex-post,
 • kompletowaniu i pomocy w archiwizacji kserokopii dokumentów z kontroli,
 • zdobyciu wiedzy na temat zasad funkcjonowania mechanizmów wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej i zasad przeprowadzania i dokumentowania kontroli ex-post.

Wymagania

 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu,
 • systematyczność i dokładność,
 • biegła znajomość pakietu Microsoft Office,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość, pozytywne nastawienie i zaangażowanie,
 • umiejętność analitycznego myślenia,

Oferujemy

 • staż min. 3 miesiące
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia,
 • przyjazną atmosferę oraz wsparcie ze strony profesjonalistów,
 • doświadczenie w strukturach zajmujących się nadzorem nad systemem kontroli wydatków i rozliczeń w obszarze Wspólnej polityki Rolnej,
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole,

  Kwalifikacje i umiejętności zawodowe możliwe do uzyskania podczas odbywania stażu

 • wiedza z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej i zasad funkcjonowania systemu kontroli ex-post, w tym ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i przepisów UE w powyższym zakresie,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • samodzielność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy biurowej, w tym obsługa maszyn i urządzeń biurowych.

Sposobem potwierdzenia nabytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych będzie opinia wydana przez organizatora stażu.

Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny przesłane na adres: rszemraj@ijhars.gov.pl

Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

 • (22) 623-29-41,
 • 509-551-784.